MAKKERS MORES 2.0

1. MAKKERS BOUWEN EEN OMGEVING EN SECTOR OM TROTS OP
TE ZIJN.
Makkers werken aan een cultuurverandering in de bouw die leidt tot betere resultaten voor markt, maatschappij en medewerkers. Makkers bouwen met projecten een fysieke omgeving die de samenleving beter bedient en meer waard is. Makkers maken een branche die gerespecteerd wordt omdat men zich respectabel gedraagt en waarin het werken een feest is.

2. MAKKERS CREEREN MEERWAARDE DOOR TE BOUWEN OP, IN EN AAN VERTROUWEN. Makkers zien in dat harmonie meer oplevert dan conflict, samenwerking meer dan tegenwerking, fair play meer dan power play en dat onderling vertrouwen daartoe de sleutel is.

3. MAKKERS KIEZEN (ALS) MAKKERS OM TOT WIN WIN SAMENWERKING TE KOMEN. Daartoe nemen makkers allereerst verantwoordelijkheid voor hun eigen onafhankelijkheid, anders valt er niets te kiezen. Vervolgens erkennen makkers dat in elk mens (en in elke organisatie) een makker en een rakker schuilt. Makkers beseffen dat wie goed doet, meestal goed ontmoet. Omdat voorkeuren voor makkers- of rakkersgedrag in de huidige bouwcultuur sterk verschillen zijn makkers uiterst zorgvuldig in de selectie van hun potentiële samenwerkingspartners.

4. MAKKERS GAAN UIT VAN DE ANDER, UIT WELBEGREPEN EIGEN BELANG. Om uit wederzijdse onafhankelijkheid tot samenwerking te komen moeten makkers makkers kiezen en moeten makkers door makkers gekozen worden. Om aantrekkelijk te zijn voor aantrekkelijke partners gaan makkers uit van het belang en de behoefte van de ander. Want alleen degene die daar het best in slaagt wordt gekozen. Zo kiest elk in aanvang zijn beste oplossing.

5. MAKKERS STELLEN REPUTATIE EN RELATIE BOVEN RUIL. Een goede transactie (ruil) is niet meer dan een voorwaarde voor een goed project en een goede samenwerking. Makkers bouwen aan een goede (projectoverstijgende) relatie en reputatie als basis voor aantrekkelijk vervolg en continuïteit. Daartoe spelen makkers fair play; voor, tijdens en na het eerste en alle volgende projecten.

6. MAKKERS SPREKEN ELKAAR AAN OP GEDRAG. Makkers sturen op meer dan tijd, kosten en kwaliteit. Makkers agenderen ook informatie, organisatie en risico’s. Makkers spreken elkaar aan op gedrag, op de kwaliteit van het proces en de communicatie om het vertrouwen op- en uit te bouwen als sleutel voor meerwaarde en ‘better business’.

7. MAKKERS ERKENNEN DE WETTEN VAN DE VRIJE MARKT. Makkers verslaan rakkers door markt-, klant- en resultaatgerichtheid, door ketensamenwerking en klantwaardecreatie, door betrouwbaarheid en integriteit en door het aanbieden en leveren van substantieel, onderscheidend voordeel.

 

 
home
mores
member
meeting
movies
moment
manifest
gedrag

 


 

Powered by: